Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), bir tarafta https://www.voi.com.tr/ alan adlı internet sitesinin (“Site”) faaliyetlerini yürüten “Levent Mah. Figen Sk.No:11 Beşiktaş / İstanbul” adresinde mukim VOI KAFE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“VOI”) ile diğer tarafta https://www.voi.com.tr/ alan adlı internet sitesine üye olan kullanıcı (“Üye”) arasında akdedilmiştir. 
Bundan böyle, VOI ve ÜYE ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

İşbu Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Site’yi kullanmasına ilişkin genel hükümlerin, VOI’nin bilgi toplama yöntemi ve kullanma şekilleri ile bunları muhafaza yönteminin açıklanması, bu kapsamda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Üye, Site’ye ziyaret ettiği andan itibaren, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe, sunulan mal ve hizmetlere ve güvenliğe ilişkin olarak Site yönetimi tarafından yapılan tüm açıklamaları kabul etmiş olacağını ve bu Sözleşme ile Site’de düzenlenen hususları bilmediğini ileri süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

3. SİTE’NİN KULLANIM KOŞULLARI

3.1. Site’yi kullanırken, Site’ye üye olurken, Site üzerinden alışveriş yaparken talep edilen bilgileri verme ihtiyarı Üye’ye ait olduğu gibi Üye uygun görmediği takdirde kişisel bilgilerini vermekten imtina edebilir. Bununla birlikte, Site’de yer alan bazı hizmet, promosyon ya da özel fırsatlardan yararlanılması, kampanyalara katılım ve Site üzerinden alışveriş yapılması gibi muhtelif hizmetlerden yararlanılması doğrudan bu Site’ye veya Site tarafından link verilen veya işaret edilen herhangi bir siteye üye olunması koşuluna bağlıdır. Üye olmayan kullanıcıların sayılan işbu imkânlardan faydalanmaları mümkün olmayacaktır.

3.2. Üyelik işlemi sırasında, Kullanıcılar’dan ad-soyad, adres, e-posta adresi, telefon numarası gibi bazı kişisel bilgilerin verilmesi istenir ve bu bilgilerin tam ve eksiksiz olarak verilmemesi halinde üyelik talebi reddedilebilir. Şirket, Kullanıcılar’ın kişisel bilgi ve verilerini amaca uygun olarak kullanacak ve Kullanıcı’nın rızasını almaksızın üçüncü kişilerle paylaşmayacaktır. Şirket, kişisel bilgileri yalnız resmi makamların usulünce talep ettiği ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu hallerde, resmi makamlara açıklama hakkına sahiptir. Kullanıcı, bu kapsamda, Site’ye üye olurken verdiği bilgiler kullanılarak kendisine Şirket tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ettiğini beyan eder.

3.3. Üye, VOI’nin talep edebileceği veya Üye’nin kendisi tarafından aktarılan bilgiler ile Site üzerinden yapılan işlemlerde ortaya koyulan ilgili bilgilerin, kimliği hiçbir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, belirli aralıklar ile gönderilecek olan e-postalar ve/veya cep telefonundan kısa mesaj/görüntülü multimedya mesaj (SMS/MMS) aracılığıyla izinli iletişim ve pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dâhilinde kullanılmasına muvafakati olduğunu beyan ve kabul eder.

3.4. Üye, ticari elektronik ileti kapsamında kendisine gönderilen E-Bülten gönderimlerini durdurmak istediği takdirde, dilediği zaman E-Bülten’in alt kısmında bulunan “Bülten listemizden çıkmak için tıklayınız” linkine tıklayarak e-bülten üyeliğinden tek tıkla, kolayca çıkabilir.

3.5. Şirketin Çağrı merkezine …………………………………’dan haftaiçi …………… – ……………, haftasonu Cumartesi …………… – …………… saatleri arasında ulaşılabilir.

3.6. Üye, Site’yi kullanımı sırasında işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.7.Üye, Site’nin hizmetlerinden faydalanabilmek için kullandığı güvenlik bilgilerinin (kullanıcı adı, şifre vb) gizliliği ve saklanmasından tümüyle kendisi sorumludur. Üye, Site’ye erişimi sırasında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, diğer kullanıcıların gizli bilgilerine izinsiz ulaşamaz veya bunları kullanamaz. 

3.8. Üye, diğer kullanıcıların Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz ve kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hileli girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde, Üye, doğabilecek her türlü hukuki, cezai ve mali yükümlülükten münhasıran sorumludur. 

3.9. Üye, sağladığı bilgi ve içeriklerin gerçek, güvenilir ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. VOI’nin, Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmak gibi bir yükümlülüğü olmadığı gibi VOI, Üye’nin bilgilerinin gerçeğe aykırı olması nedeniyle ortaya çıkacak hiçbir zarardan dolayı sorumlu değildir.

3.10. Üye, VOI tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltmeleri en hızlı şekilde yerine getirmek zorundadır, zamanında yerine getirmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklardan münhasıran Üye sorumludur. 

3.11. Üye, VOI’nin fikri ve sınai mülkiyet hakkı ve telif haklarına tabi çalışmalarını izinsiz kullanamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, satamaz.

3.12. Üye, işbu Sözleşme’de düzenlenen herhangi bir hak ve yükümlülüğünün ihlali halinde VOI’nin  uğradığı zararı derhal tazminle yükümlüdür. Üye’nin işbu Sözleşme’nin herhangi bir maddesini ihlali, üyeliğinin iptali nedenidir.

3.13. VOI,  müşteri profillerinin düzenlenmesine yönelik istatistiki verileri saklamaktadır. Üye, bu bilgilerin gizlilik kurallarına sadık kalınarak Site içeriğinin zenginleştirilmesi ve Site’nin etkin kullanılabilmesine yönelik olarak işbirliği içinde olunan firmalarla paylaşılabileceğini kabul etmektedir. VOI, bu bilgilerin Site’nin kendi bünyesinde istatistiki bilgiler edinme amacı ile kullanılmakta olduğunu, bu amaç dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14. Üye tarafından sisteme girilen tüm bilgiler, Üye tarafından değiştirilebilir. Diğer kullanıcılar yahut Site’nin iş birliği içerisinde bulunduğu firmalar, bu bilgilere ulaşamaz ve müdahalede bulunamaz.

3.15. VOI, Site’nin içeriğini dilediği zaman ve dilediği şekilde tek taraflı değiştirme yetkisini saklı tutmaktadır. Değişiklikler, Site’de yayım anından itibaren geçerli olacak ve Site’ye her girişte bu değişikliklerin öğrenildiği kabul olunacaktır.

3.16. Üye’nin Site’de yer alan kişisel bilgilerini güncellememesi sebebiyle, Site üzerinden verilen hizmetlerde yaşanacak gecikme ve problemlerden VOI sorumlu tutulamayacaktır.

3.17. Site yürürlükteki ilgili mevzuata uygun olarak yönetilmektedir. Üye’nin çocuk olması halinde, çocukların Site’ye erişim ve Site’yi kullanmaları ebeveynleri veya bir yetişkin tarafından denetlenmeleri ve onların izin ve onayları çerçevesinde gerçekleştirilmelidir. 18 yaşından küçükler Site’ye üye olamazlar, Site üzerinden alışveriş yapamazlar. Üye’nin 18 yaşından küçük olduğunun tespiti halinde VOI, üyeliği derhal iptal eder.

3.18. VOI, Üye’nin kişisel bilgi ve verilerinin güvenliğini sağlamak için kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat hükümleri gereğince ilgili yükümlülüklerini yerine getirecektir. VOI, gerekli tüm yükümlülüklerini yerine getirse dahi, sözü edilen bilgilerin, teknik sebeplerle oluşacak güvenlik zafiyeti, hacker (bilgisayar korsanı) saldırısı ve benzeri durumlar nedeniyle oluşabilecek güvenlik sorunları ile ilgili olarak Üye’ye herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle Üye’nin bilgi ve verilerinin kaybı, yetkisiz kullanımı, yanlış kullanımı ve diğer bilgilerle değiştirilmesi durumundan kaynaklanan doğrudan veya dolaylı zarar ve kayıplardan VOI sorumlu değildir.

4. DİĞER SİTELER

Site’nin VOI’ye ait olmayan başka sitelere dair link içermesi halinde Söz konusu diğer siteler VOI tarafından kontrol edilmemekte olup bu sitelerin içerikleri, ürünleri, hizmetleri veya gizlilik politikaları ile ilgili olarak VOI’ye hiçbir sorumluluk yükletilmeyecektir. Üye, söz konusu sitelerden bilgi indirmesi, materyal yüklemesi halinde kişisel bilgi ve verilerinin kullanılabileceğinin, fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil haklarının zedelenebileceğinin, bilgisayarına virüs girebileceğinin bilincinde olup bunun gibi tüm riskleri Üye yüklenmiştir.  Diğer sitelerin kullanım kayıt koşulları ve gizlilik politikalarının dikkatlice incelenip kabul edilmesi bizzat Üye’nin sorumluluğundadır. Üye’nin, VOI’ye ait olduğunu iddia eden veya benzeyen sitelerin (elektronik posta ile bağlantılı olanlar dâhil) güvenilirliğini sorgulamaları da kendi sorumluluklarındadır, Üye bu durumlar ile ilgili olarak VOI’ye herhangi bir sorumluluk atfedemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 

5.1. Site’de yer alan unvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları Site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait ve ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Site’nin ziyaret edilmesi veya bu Site’deki hizmetlerden yararlanılması Üye’ye söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

5.2. Site’de yer alan bilgiler, hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Site’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

6. MÜCBİR SEBEP 

Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Taraflar’ın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Taraflar’ın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.), mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen Taraf, diğer Taraf’a durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında Taraflar’ın edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, Taraflar’dan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

7. SORUMLULUK

VOI’nin, Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin Mücbir Sebep Halleri veya objektif olarak kendi kusurundan kaynaklanmayan diğer nedenlerle yerine getirilememesi durumunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

8. DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye, Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta VOI’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Taraflar, Sözleşme’den doğan ihtilaflarda İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Müdürlüklerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.

10. DEVİR

VOI, bu sözleşmeden kaynaklanan hak ve yükümlülüklerini Üye’nin muvafakati aranmaksızın üçüncü şahıslara devretme hak ve yetkisini haizdir. 

11. DEĞİŞİKLİKLER

VOI, işbu Sözleşme’de önceden herhangi bir ihbarda bulunmaksızın değişiklik yapma hakkını haizdir. Üye’nin işbu Sözleşme hüküm ve koşullarını düzenli olarak okuyarak yapılan değişikliklerden haberdar olması gerekli olup yapılan tüm değişiklikler Site’ye yüklendiği andan itibaren geçerlidir. Üye, Site’yi kullanmaya devam ederek, erişimini sürdürmesi halinde bu değişikliklerden haberdar olduğunu ve değişen hüküm ve koşulları onayladığını kabul ve beyan eder. 

12. İLETİŞİM

Üye, Site’ye ilişkin tüm sorular için VOI’nin müşteri hizmetleri ile [……………………….] numaralı telefon veya […………………………………….] e-posta  adresi ile irtibata geçilebilir.
Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tümünü onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.