Ön Bilgilendirme Formu

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1 

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun (“Ön Bilgilendirme Formu”) konusu Satıcı’nın Alıcı’ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri uyarınca Tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
Alıcı, ön bilgilendirme formunu kabul etmekle, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne konu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli, varsa kargo ücretini ve varsa vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. 

MADDE 2

Site’deki ürünlerin satış ve dağıtımı; …………………………………  Mersis numaralı VOI KAFE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. (“Satıcı”) tarafından yapılmaktadır. 
Satıcı’ya ait bilgiler aşağıdadır:

Unvan : VOI KAFE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Adres : LEVENT MAH.FİGEN SK. NO:11 BEŞİKTAŞ / İSTANBUL
Mersis No. :
E-posta :
Telefon :


Sözleşme Konusu Ürün, Teslimat ve Ödeme Bilgileri Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda belirtilmiştir:
Ürün Markası Ürün Adı Ürün Miktarı Ürün Fiyatı

Teslim Edilecek Kişi
Teslimat Adresi
Fatura Adresi

Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı, varsa Site’de şartlarını ilan ettiği ürün/ürünler ile ilgili kampanya çerçevesinde söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.
Sipariş verilen ürünlere ilişkin ödemeler, sadece anlaşmalı bankalara ait kredi kartları ile yapılabilecektir.
Siparişi verilen ve ödemesi yapılan ürünler, 2 (iki) ilâ 5 (beş) iş günü içerisinde Alıcı tarafından bildirilen adrese gönderilmek üzere kargoya verilecektir. Alıcı, tek bir sipariş ile birden fazla adrese ürün/ürünlerin gönderilmesini talep ettiği hallerde (kısaca “çoklu adrese gönderim”) her bir adres için ayrı kargo ücreti alınacaktır . Kargo masrafları, Alıcı’ya aittir,  kargo hizmetinde meydana gelecek gecikmelerden dolayı Satıcı sorumlu değildir.

Alıcı, verilen hizmetler ile ilgili talep ve şikâyetlerini, Satıcı’nın yukarıda belirtilen posta veya elektronik posta adresine yapabilir.

27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 maddesi gereğince, Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler ve çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar bakımından cayma hakkı kullanılamaz. Sayılan ürünler dışında kalan orijinal ambalajı hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş ürünler bakımından Alıcı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, siparişin Alıcı’ya veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren tek siparişe konu olup ayrı ayrı farklı adreslere teslim edilen mallarda, en son teslim edilen ürün/ürünlerin Alıcı’ya veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Ancak, ambalajı açılmış, kullanılmış ve tahrip edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürün/ürünlerin iadesinin, ürün/ürünlerin Alıcı’ya teslim edildiği hali ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Satın alınan üründe veya ürün ambalajında herhangi bir bozulma, açılma, kırılma, yırtılma, aksesuarlarında eksiklik ve sair hallerin tespiti halinde ürün iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir.
Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, ürün/ürünleri orijinal faturası ile birlikte, anlaşmalı kargo şirketleri aracılığı ile Satıcı’ya ulaştırmalıdır. Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır. Burada belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmemektedir.
Cayma hakkının kullanılması ile birlikte iade edilen ürün/ürünler Satıcı yetkilileri tarafından teslim alındığında Alıcı’ya bilgi mesajı ulaşacaktır. Bilgi mesajının Alıcı’ya ulaşmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde ödenen tutar Alıcı’nın kredi kartına iade edilecektir.

Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden doğan tüm ihtilafların hallinde, mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı’nın kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Alıcı’nın ve Satıcı’nın bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerinin yetkili olacağını Taraflar kabul etmiştir.
Satıcı, kendisine ait güncel ve tanıtıcı bilgileri, satışa konu ürünlerin temel niteliklerini, satış fiyatlarını, ödeme şekli ve teslimat koşullarını, satışın gerçekleşmesi için yapılması gereken işlemleri ve satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı hususundaki bilgiler ile uyuşmazlık halinde nereye başvurulacağını ayrıntılı olarak açıklamakta ve Alıcı bu Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup anladığına ilişkin beyanda bulunduğunda bu bilgileri haiz olduğunu beyan etmektedir.
Alıcı’nın sipariş verdiği anda, Alıcı ile Satıcı arasında sözleşme kurulmuş sayılır. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne, Site üzerinden her zaman erişme hakkını haizdir.