Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR
SATICI
Ad Soyad/Unvan:
Açık Adres :
Telefon :
Mersis No :
E-Posta :
(İşbu Sözleşme’de kısaca “Satıcı” olarak anılacaktır)
ALICI
Adı Soyad/Unvan:        
Teslimat Adresi:
Fatura Adresi   :  
E-posta :  
Telefon :   

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya https://www.voi.com.tr/ alan adlı internet sitesi üzerinden türünü/adını, adedini, satış bedelini, teslimat bedelini, ödeme şeklini belirlemek suretiyle siparişini verdiği Ürün’ün, Satıcı tarafından Alıcı’ya satışı ve teslimi hakkında 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve ilgili diğer yasal düzenlemeler uyarınca Taraflar’ın hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.

2.2. Alıcı, Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde Satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda onayladığını ve sonrasında elektronik ortamda ürünü satın aldığını işbu Sözleşme hükümleri kapsamında kabul ve beyan eder. https://www.voi.com.tr/ alan adlı internet sitesinde yer alan ön bilgilendirme formu ve Alıcı adına gönderilecek ürünlerin/hizmetlerin ücretlerini içerir fatura işbu Sözleşme'nin ayrılmaz parçasıdır.

3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, ÖDEME VE TESLİMAT 

3.1. Elektronik ortamda alınan ürün/ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti aşağıda belirtildiği gibidir. 

Ürün Markası   Ürün Adı    Ürün Miktarı Ürün Fiyatı
 
Teslim Edilecek Kişi [*]

Teslimat Adresi [*]

Fatura Adresi    [*]

3.2. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Alıcı vermiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu kabul eder, Alıcı verdiği bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamak dâhil bu durum dolayısıyla oluşabilecek her türlü sorumluluğu kabul, beyan ve taahhüt eder. Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı varsa internet sitesinde şartlarını ilan ettiği ürün ile ilgili kampanya çerçevesinde söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.

3.3. Ürünler, internet sitesinde yayınlanan ve Alıcı’nın sipariş vererek satın aldığı ürünlerdir. Ürünlerin cinsi, çeşidi, miktarı, modeli, marka ve adedi dâhil ürüne ilişkin tüm bilgiler ile KDV dahil satış bedeli ve ödeme şekli, Alıcı’nın talepleri doğrultusunda siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşacaktır. Sözleşme konusu her bir ürünün nitelik ve KDV dâhil toplam satış tutarı, ürün görsellerinin yanında belirtilmiştir. Satıcı, https://www.voi.com.tr/ uzantılı internet sitesinde yayınlanan her türlü içeriği (fiyat, görsel öğeler ve diğer bilgiler dâhil) haber vermeksizin tek taraflı olarak değiştirme hakkını saklı tutar.

3.4. Alıcı, Sözleşme’nin 3.1. maddesinde belirtilen Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, bu suretle işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini beyan eder.

3.5. İnternet sitesinde yer alan tüm iletişim bilgileri, doğru ve güncel olup, Alıcı, Satıcı ile bu bilgiler üzerinden doğrudan iletişim kuracaktır. Alıcı da, kendisine ait irtibat bilgilerini ve satın almak istediği ürünler hakkındaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermek ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun davranmak zorundadır. Alıcı, sipariş ile ilgili olarak Satıcı’ya vermiş olduğu bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, Satıcı’nın gerektiğinde bu bilgiler üzerinden kendisi ile bağlantı kurabileceğini, bilgilerin yanlış verilmesi sebebiyle siparişi verilen ürünün/ürünlerin kendisine ulaştırılamaması veya geç ulaştırılmasından Satıcı’nın sorumlu olmayacağını beyan ve kabul eder.

3.6. Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmek ve ürünün ayıplı olması halinde üründeki ayıbı derhal bildirmek yükümlülüğündedir. Ürünün ayıplı olması halinde Alıcı’nın; (i) satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları Satıcı’ya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik hakları bulunmaktadır. Alıcı, malın ayıp olması halinde bu seçimlik haklardan birini kullanmak konusunda münhasır yetkiye sahiptir.

3.7. Alıcı, taşıma ile ilgili herhangi bir kusurdan kaynaklı hasarları teslim anında bildirmek zorundadır.

3.8. Satıcı, mesai saatleri içinde (her gün …………. - …………. arası) verilen siparişleri gün içerisinde değerlendirecektir. Saat ………….’dan sonra gelen siparişleri ise, takip eden iş günü mesai saatleri dahilinde işleme alacaktır.

3.9. Alıcı’nın verdiği sipariş işleminin başarıyla tamamlanması ve ürün/ürünler için Satıcı’nın belirlediği ücret, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile ödendikten sonra, Satıcı, Alıcı’nın internet sitesine üye olurken belirtmiş olduğu e-posta adresine, sipariş işleminin tamamlanmış olduğu konusunda bilgi veren bir elektronik posta mesajı gönderecektir.

3.10. Alıcı’nın internet sitesi üzerinden verdiği siparişi, Satıcı’nın onaylanamasından itibaren 3 (üç) ilâ 5 (beş) iş günü içerisinde, Satıcı, verilen siparişi Alıcı’nın bildirdiği adrese gönderilmek üzere kargoya verecektir. Alıcı, tek bir sipariş ile birden fazla adrese ürün/ürünlerin gönderilmesini talep ettiği hallerde (kısaca “çoklu adrese gönderim”) Alıcı’dan her bir adres için ayrı kargo ücreti alınacaktır. Kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Kargo firması tarafından kaynaklanan nedenlerle ürünüm tesliminde meydana gelebilecek gecikmelerden Satıcı sorumlu değildir. Alıcı’nın, ürünün kendisi dışında başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilmesini istemesi halinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bu nedenle teslimatta meydana gelecek gecikmelerden de Satıcı sorumlu olmayacaktır.

3.11. Alıcı, taşıma sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri teslim alırken kargo firması yetkilisi önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise kargo firmasına tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Ürün, kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, Alıcı bu durumu, tutanağı kendisinde kalan kopyasıyla birlikte 3 (üç) gün içerisinde Satıcı’ya bildirmekle yükümlü olup Sözleşme’nin 3.6. maddesinde belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir. Ürünün Alıcı tarafından teslim alması ile kargo firmasının görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.

3.12. Satıcı Sözleşme konusu ürünlerin eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin Satıcı’ya ödenmiş olması gereklidir. Ürün bedelinin herhangi bir nedenle Satıcı’ya ödenmemesi halinde, Satıcı’nın ürünü Alıcı’ya teslim etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ödemeler, sadece anlaşmalı bankalara ait kredi kartları ile yapılabilecektir. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, Alıcı’ya ait kredi kartının, Alıcı’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle, banka veya finans kuruluşunun sipariş bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla Alıcı, ürünü 3 gün içerisinde hasarsız olarak Satıcı’ya geri gönderecek veya sipariş bedelini ödeyecektir. Ürünün geri gönderilmesi halinde kargo masrafları Alıcı’ya aittir.

3.13. İade gönderimleri Alıcı tarafından Satıcı’nın aşağıda belirtilen adresine yapılmalıdır: 
Adres :  
Telefon :  

3.14. Alıcı, işbu Sözleşme kapsamında Alıcı’nın beyan ettiği e-posta adresine, Satıcı tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesine muvafakat ettiğini beyan eder.

4. ALICI İLE SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Alıcı ve Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca Sözleşme’de kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.2. 18 yaşından küçük kişiler https://www.voi.com.tr/ uzantılı internet sitesinden alışveriş yapamazlar. Alıcı, bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu onaylamış olur. Satıcı, Alıcı’nın belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır, Alıcı’nın yaşını yanlış yazmasından dolayı Satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır. 

4.3. Alıcı, sipariş vermekle işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve Sözleşme’de belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

4.4. Alıcı, https://www.voi.com.tr/ uzantılı internet sitesinden Satıcı’nın isim, unvan, açık adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme sekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vb. konularda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

4.5. Alıcı, aldığı ürünü iade etmek istemesi durumunda ne surette olursa olsun ürüne ve ambalajına zarar vermemeyi, iade anında fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.6. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından Satıcı sorumlu değildir. Satıcı, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Alıcı, sistem hatalarına dayalı olarak Satıcı’dan hak iddiasında bulunamaz.

5. SÖZLEŞME TARİHİ

Sözleşme tarihi, Alıcı tarafından siparişin verildiği tarihtir.

6. CAYMA HAKKI VE İSTİSNALAR

6.1. 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi gereğince, Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler ve çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar bakımından cayma hakkı kullanılamaz. Sayılan ürünler dışında kalan orijinal ambalajı hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş ürünler bakımından Alıcı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, siparişin Alıcı’ya veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren eğer tek siparişe konu olup ayrı ayrı farklı adreslere teslim edilen mallarda, en son teslim edilen ürün/ürünlerin Alıcı’ya veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren tüketicinin 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Ambalajı açılmış, kullanılmış ve tahrip edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürün/ürünlerin iadesinin, ürün/ürünlerin Alıcı’ya teslim edildiği hali ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Satın alınan ürün/ürünlerde veya ürün ambalajında herhangi bir bozulma, açılma, kırılma, yırtılma, aksesuarlarında eksiklik ve sair hallerin tespiti halinde ürün/ürünlerin iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir.

6.2. Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, ürün/ürünleri orijinal faturası ile birlikte, anlaşmalı kargo şirketleri aracılığı ile Satıcı’ya ulaştırmalıdır. Ürün, paket koruyucu bir ambalaj içerisine yerleştirilmeli ve kargo şirketinin etiketi ürün ambalajının üzerinde bulunmamalıdır. Ürünün ambalajında meydana gelecek olan deformasyon, ürünün tekrar satılmasını engelleyen durumlar arasında yer almaktadır. Burada belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmemektedir.

6.3. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte iade edilen ürün/ürünler Satıcı yetkilileri tarafından teslim alındığında Alıcı’ya bilgi mesajı ulaşacaktır. Bilgi mesajının Alıcı’ya ulaşmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde ödenen tutar Alıcı’nın kredi kartına iade edilecektir.

7. ALICI’NIN TEMERRÜDÜ 

Alıcı, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi kapsamında faiz ödeyerek bankaya karşı sorumlu olacaktır. İlgili banka bu halde hukuki yollara başvurmaya, doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep etmeye yetkilidir. Her halükarda Alıcı, borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, borcun gecikmeli ifası dolayısıyla Satıcı’nın zarar ve ziyanını, Satıcı’nın ilk yazılı talebi üzerine ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. MÜCBİR SEBEP 

Sözleşme’nin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, Alıcı’nın ve Satıcı’nın kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla Alıcı’nın ve/veya Satıcı’nın Sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

9. SORUMLULUK

Satıcı’nın, Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerinin Mücbir Sebep Halleri veya objektif olarak kendi kusurundan kaynaklanmayan diğer nedenlerle yerine getirilememesi durumunda hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

10. İLETİŞİM

Siparişe ilişkin tüm sorular için müşteri hizmetleri ile ………………………….. numaralı telefon veya ………………………….. e-posta  adresi ile irtibata geçilebilir.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Alıcı, Sözleşme’den doğabilecek her türlü ihtilafta Satıcı’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, veri tabanında ve sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin, bilgisayar ve ses kayıtlarının delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

12. İHTİLAFLARIN HALLİ

İşbu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabidir. Taraflar, Sözleşme’den doğan ihtilaflarda mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dâhilinde Alıcı ve Satıcı’nın kayıtlı adresinin bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetlerinin, parasal sınırları aşan uyuşmazlıklarda Alıcı’nın ve Satıcı’nın bulunduğu yerdeki Tüketici Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin yetkili olacağını kabul etmiştir.
Bu Sözleşme’de bulunmayan haller için 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun ve ilgili mevzuatına ve genel hükümlerine  genel hükümlerine göre işlem yapılır.